KLUBBREGLER

Navn: Klubben vil bli kalt Kalbakken Cricket Klubb eller KCK.

Styret: Styret av klubben vil bestå av Leder, Nestleder, Styremedlem, Varamedlem, to Revisorer og kapteinen av laget.

Styrevalg: Det skal avholdes ordinært styrevalg annet hvert år. Det blir ingen endringer av lederen i styret.

Valg av kaptein: En gang i året vil det bli avholdt møte hvor det velges kaptein for laget.

 


20-04-2015